DVD do nabycia

DVD-Verkauf

Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna

pl.Katedralny 19

50-329 Wrocław

tel./fax: 71/ 322 53 68

e-mail : ksiegarnia@archidiecezja.wroc.pl

www.ksiegarnia.archidiecezja.wroc.pl

Carl Orff

DIE WEIHNACHTSGESCHICHTE

Musik: Gunild Keetman


Polnische Uraufführung

in Posen

am 18. Dezember 2010

Carl Orff

HISTORIA BOŻEGO NARODZENIA

Muzyka : Gunild Keetman

Polskie prawykonanie w dniu 18 grudnia 2010r

w Poznaniu w kościele p.w.św.Wawrzyńca